متغیر ها در کاتلین

متغیر ها برای ذخیره کردن مقادیر در حافظه به کار می روند.

برای ساخت متغیر در کاتلین از var و val ایتدای نام متغیر استفاده می کنیم و با = به آن مقدار می دهیم.

var variableName = value
val variableName = value

مثال

var name = "John"
val birthyear = 1975

println(name)     // Print the value of name
println(birthyear)   // Print the value of birthyear

تفاوت val و var در این است که متغیر تعریف شده با var قابلیت تغیر محتوا در حین اجرای برنامه را دارد و ای val بصورت ثابت بوده و نمی توان آنرا تغییر داد.

نوع متغیر

برخلاف خیلی از زبان های برنامه نویسی در کاتلین نیاز به تعیین نوع متغیر نیست.(مانند string ,int , …)

مثالی که نشان میدهد کاتلین نیاز به تعین نوع متغیر ندارد

var name = "John"   // String (text)
val birthyear = 1975  // Int (number)

println(name)     // Print the value of name
println(birthyear)   // Print the value of birthyear

کاتلین به اندازه کافی هوشمند هست تا تشخیص بدهد “john” رشته ای هست و 1975 از نوع عددی

با اینحال شما می توانید نوع متغیر را تعیین کنید :

var name: String = "John" // String
val birthyear: Int = 1975 // Int

println(name)
println(birthyear)

همچنین شما می توانید بدون مقدار دهی متغیر تعریف کنید :

var name: String
name = "John"
println(name)
var name
name = "John"
println(name)

نکته در رابطه با val

در این نوع تعریف متغیر شما امکان تغییر دادن مقدار متغیر را ندارید و با خطا مواجه می شوید.

val name = "John"
name = "Robert" // Error (Val cannot be reassigned)
println(name)

پس کاربرد val در کجاست ؟

شما زمانی که نیاز دارید تا مقدار ثابتی مانند عدد pi (3.14159265359) را نگهداری کنید از این نوع تعریف استفاده کنید.

val pi = 3.14159265359
println(pi)

نمایش متغیر ها

برای نمایش می توان به شکل زیر عمل کرد:

val name = "John"
println("Hello " + name)

مثال 2

val firstName = "John "
val lastName = "Doe"
val fullName = firstName + lastName
println(fullName)

انتخاب نام برای متغیر ها :

 • نام متغیر می تواند شامل حروف ، عدد ، زیر خط “_” و علامت دلار باشند.
 • نام باید با حرف شروع شود.
 • همچنین نام ها می توانند با علامت $ شروع شوند.
 • نام ها به بزرگی و کوچکی حروف حساس اند.
 • نام باید با حرف کوچک شروع شود و نمی تواند شامل حرف فاصله باشد.
 • حروف رزرو نمی توانند نام متغیر باشند مانند : var , string

درس قبلی :” کامنت در کاتلین”

درس بعدی : “نوع داده ها در کاتلین”

برای مشاهده تمام آموزش های کاتلین به صفحه فهرست آموزش کاتلین مراجعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.