خروجی در کاتلین

()println برای نمایش متن در صفحه نمایش استفاده می شود :

fun main() {
  println("Hello World")
}

شما هر تعداد تابع ()println که بخواهید می توانید به برنامه تان اضافه نمایید. در این تابع با هر بار فراخوان شدن یک خط جدید می سازد.

fun main() {
  println("Hello World!")
  println("I am learning Kotlin.")
  println("It is awesome!")
}

شما همچنین می توانید اعداد و اعمال ریاضی را در خروجی چاپ نمایید :

fun main() {
  println(3 + 3)
}

تابع ()print

این تابع به مانند تابع ()println عمل می کند با تفاوت اینکه ادامه خط قبلی متن نمایش داده می شود و خط جدید ایجاد نمی شود

fun main() {
  print("Hello World! ")
  print("I am learning Kotlin. ")
  print("It is awesome!")
}

درس قبلی :” سینتکس در کاتلین”

درس بعدی : “کامنت در کاتلین”

برای مشاهده تمام آموزش های کاتلین به صفحه فهرست آموزش کاتلین مراجعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.