کامنت در کاتلین

بوسیله کامنت ها می توان کد ها را توضیح داد .کامنت ها در کاتلین باعث می شوند تا کد ها قابل فهم تر شوند.

بوسیله کامنت شما می توانید از اجرای قسمتی از کد برنامه جلوگیری کنید.

کامنت تک خطی

کامنت تک خطی با دو اسلش “//” شروع می شود.

هر کدی که بعد از “//” قرار بگیرد اجرا نمی شود.

مثال 1

// This is a comment
println("Hello World")

مثال 2

println("Hello World")  // This is a comment

توضیح چند خطی

توضیح چند خطی با */ شروع می ود و با /* پایان می یابد.

هر کدی که درون /* */ قرار بگیرد اجرا نمی شود.

مثال

/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
println("Hello World") 

درس قبلی :” خروجی در کاتلین”

درس بعدی : “متغییر ها در کاتلین”

برای مشاهده تمام آموزش های کاتلین به صفحه فهرست آموزش کاتلین مراجعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.